Instagram
Latest Publications
thumbnail

Architecture of Observation Towers

It seems to be human nature to enjoy a view, getting the higher ground and taking in our surroundings has become a significant aspect of architecture across the world. Observation towers which allow visitors to climb and observe their surroundings, provide a chance to take in the beauty of the land while at the same time adding something unique and impressive to the landscape.
thumbnail

Model Making In Architecture

The importance of model making in architecture could be thought to have reduced in recent years. With the introduction of new and innovative architecture design technology, is there still a place for model making in architecture? Stanton Williams, director at Stirling Prize-winning practice, Gavin Henderson, believes that it’s more important than ever.
thumbnail

Can Skyscrapers Be Sustainable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad, id, reprehenderit earum quidem error hic deserunt asperiores suscipit. Magni doloribus, ab cumque modi quidem doloremque nostrum quam tempora, corporis explicabo nesciunt accusamus ad architecto sint voluptatibus tenetur ipsa hic eius.
Subscribe our newsletter
Copyright © 2021 Asel Tasarım Mimari
Web tasarım :  sitebizden

Hakkımızda


Üretmek ve deneyimlemek için 2018 yılında Samsun'da çıktığımız iç mimari ve tasarım yolculuğumuza, Anahtar teslim projeler konusunda uzman ekibimizle yurt içinde ve yurt dışında farklı ölçekli projeler ile devam etmekteyiz. Hayallerle gerçekleri birleştiren, yenilikçi, teknoloji ile sanatı tasarıma katan, estetik ve işlevsel, insan ölçeğine uygun mekanlar tasarlamayı benimsiyoruz. Tasarladığımız bu projeleri yaşam kolaylığı ve kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz.

Baş tasarımcı, proje koordinatörü olarak farklı projelerde yer alarak, Türkiye geneli firmalar arasında başarılı çalışmalarımız ve konsept geliştirme konusunda ki deneyimimiz ile kısa sürede farklı projelere imza attık. Nefes aldığınız mekânları renklendirerek ve sizi benzerlerinden farklı bir noktaya taşıyarak hayatınıza anlam katmayı umuyoruz.

Projeniz mi var?

İletişim

Projelerimiz

Aklınızdaki projeyi, kullanım, ekonomi ve verimliliği en üst seviyede tutarak, hayallerinizdeki tasarımıyla size sunmaktayız.

İletişim